Hoe beïnvloeden klimaat en oceaanstromingen elkaar?

De vijf wereldoceanen vormen één gekoppeld systeem, waarin één groot circulatiesysteem op wereldschaal de grote patronen van stromingen en uitwisseling van watermassa’s bepaalt. In die mondiale circulatie van water in de oceaan zijn bepaalde knooppunten, waar relatief kleinschalige fenomenen verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de uitwisseling op wereldschaal. .Eén van die knooppunten is de Noord Atlantische Oceaan waar vanuit oppervlaktewater diep water wordt gevormd door de afkoeling van zout water dat is aangevoerd via de Golfstroom. Als dit fenomeen wegvalt, zou West-Europa kouder kunnen worden in een warmer wordende wereld. Klimaat is een belangrijke drijvende factor voor de stromingen in de wereldoceanen. Gradiënten in temperatuur en zoutgehalte van het oceaanwater, die gekoppeld zijn aan klimatologische gradiënten, vormen de motor van het systeem. Op hun beurt bepalen oceaanstromingen het klimaat, omdat met het oceaanwater warmte wordt getransporteerd op wereldschaal. Gekoppelde oceaan-klimaatmodellen proberen deze dynamiek te vatten. Deze modellen zijn afhankelijk van gedetailleerde processtudies, vooral in de knooppunten van uitwisseling. Zowel permanent verankerde apparatuur, remote sensing, als automatische bewegende apparatuur spelen in die observatie een rol. Internationale coördinatie is absoluut noodzakelijk, maar de grote afhankelijkheid van Nederland van de zee maakt het noodzakelijk hieraan een stevige bijdrage te leveren.