Hoe beïnvloeden grondstofprijzen de wereldeconomie, opkomende landen en landen die grondstoffen produceren?

Met de razendsnelle economische groei van veel opkomende economieën (zoals China) is de vraag naar grondstoffen enorm toegenomen. Als een gevolg hebben landen met veel natuurlijke hulpbronnen (zoals de OPEC landen, Canada, Nieuw Zeeland, Venezuela en Rusland) hun export van grondstoffen sterk zien stijgen. Zijn de wereldeconomie, opkomende landen en landen die grondstoffen produceren de afgelopen jaren gevoeliger geworden voor prijsveranderingen van grondstoffen? Welke beleidsinstrumenten kunnen overheden (vooral die in opkomende landen) inzetten om beter om te gaan met fluctuaties in grondstofprijzen en wat zijn de gevolgen van het inzetten van deze instrumenten?