Hoe beïnvloeden de algen in de oceanen het klimaatsysteem?

Mariene organismen spelen een belangrijke rol spelen in de regeling van ons klimaat. Algen nemen kooldioxide op, binden het in organisch materiaal en kalkskeletjes, bezinken gedeeltelijk en transporteren zo de koolstof naar diepere waterlagen. Een klein gedeelte van het organisch materiaal en een groot deel van de koolstof gebonden in de kalkskeletjes wordt begraven in het sediment, de rest gemineraliseerd. Als dit in diepe waterlagen gebeurt, wordt het koolstof toch voor lange tijd onttrokken aan de atmosfeer. Hoewel het algemene principe bekend is, zijn er vele details van de sturende processen nog steeds onbekend. De productiviteit van algen wordt mede bepaald door de toevoer van voedingsstoffen, zelf een functie van klimaat (bv. stoftransport als gevolg van woestijnvorming; verhoogde zoetwatertoevoer door smelten van ijskappen) en van menselijke ingrepen in kustgebieden en rivieren. Het lot van de koolstof die door algen wordt vastgelegd (zinken of aan de oppervlakte gemineraliseerd worden) hangt af van de soortensamenstelling van de algen (wel of geen kalkskelet), en is eveneens een functie van temperatuur, verzuring en andere veranderende (klimaat)factoren. Begrip van het klimaatsysteem op aarde vereist het begrijpen van deze processen, om deze te kunnen vertalen in klimaatmodellen.