Het "weten" is overal, maar dat is nog geen wetenschap. Internet is vaak een bron van "weten", en leidt ook vaak tot "zeker" weten. Hoe kan belangrijke kennis (zorg, onderwijs, natuur, techniek, maatschappij) verifieerbaar toegankelijk gemaakt worden?

In de politiek (verkiezingen) is wel eens geëxperimenteerd met 'fact checkers' (helaas, nu weer een poos geleden). Kranten hebben soms een soort ombudsredacteur die controversiële berichtgeving toelicht. Is er zoiets denkbaar als een wetenschaps ombudsman(vrouw), die controverses rond interpretaties van wetenschappelijke kennis / inzicht / onderzoek in het publiek debat kan brengen