Het welzijn van mensen in de samenleving: wat kunnen we leren van dierengemeenschappen?

Wat kunnen we leren van dierengemeenschappen om de menselijke samenleving te verbeteren? Stress op de werkvloer neemt steeds meer toe. In welke organisaties is dit minder het geval en waar is het meer? In hierarchische of vlakke organisaties? We kunnen dierengemeenschappen (van allerlei taxa) manipuleren, stress meten en regels afleiden om de menselijke samenleving te verbeteren. In verband met de complexiteit van de gemeenschappen is hier een combinatie van empirisch en theoretisch onderzoek noodzakelijk.