Het volk regeert, aldus de letterlijke betekenis van het woord democratie, waarom is het dan niet het volk dat het Kabinet samenstelt, het volk dat bij 11 Ministeries de Minister kiest?

Zou de kiezer een mening hebben over slechts 1 onderwerp dan was het uitbrengen van 1 stem op 1 politieke partij voldoende. De kiezer heeft echter een mening op meerdere vlakken. Met dit stelsel komt de wil van het volk onvoldoende tot uiting.