Het uitdrukken van de waarde van (voor kwaliteit gecorrigeerde) levensjaren in geld, en het stellen van drempelwaarden daarvoor, blijft discussie oproepen. Is er een betere standaardmethode te ontwikkelen?

In het volksgezondheids- en milieubeleid wordt vaak gebruik gemaakt van normen (en drempelwaarden) voor de kosten van 'quality adjusted life years (Qualy)' en 'disability adjusted life years (Daly)'. Omdat aan zowel het corrigeren voor kwaliteit en gezondheidstoestand als aan het uitdrukken van waarde van levensjaren de nodige aannames en normatieve vooronderstellingen ten grondslag liggen is de vraag wat de mogelijkheden maar vooral ook de beperkingen van dergelijke methoden zijn voor het maken van beleidskeuzen (tussen bijvoorbeeld behandelingen, tussen verschillende beleidsopties of tussen bestedingen op diverse beleidsterreinen). Vereenvoudigen we, voor het beleidsgemak, complexe zaken niet te zeer door ze weer te geven op een eendimensionale (financiële) schaal? Verliezen we daarbij verschillen tussen mensen (en de kansen die zij hebben), groepen, terreinen, culturen, landen en welvaartsniveaus niet te zeer uit het oog? Is het, hoe lastig ook, niet inzichtelijker en beter altijd tenminste ook zulke verschillen in beeld te houden. Einstein zei: "Make things as simple as possible, but not simpler". Is er een andere standaardmethodiek te ontwikkelen?

Bijbehorende clustervragen