Het positieve effect van Ayur Veda op diabetes type 2

Een medische traditie die al duizenden jaren bestaat is vanaf de jaren tachtig bruikbaar gemaakt voor de moderne tijd. De formele naam is Maharishi Ayur Veda (MAV). De traditie is gebaseerd op het gebruik van natuurlijke producten, en gaat uit van preventie als het voornaamste middel om kwalen te voorkomen. Daarbij is goede voeding belangrijk, het tegengaan van stress, en ook af en toe het doen van zgn. Panchakarma: een reinigingskuur voor het lichaam met dieetkuren en massages. Door Panchakarma worden gifstoffen afgevoerd en wordt de natuurlijke intelligentie van het lichaam hersteld, en daarmee ook de gezondheid. Er zijn bijv. aanwijzingen dat een panchakarmabehandeling bijzonder effectief zou kunnen zijn bij de bestrijding van diabetes type 2 ("ouderdomssuiker", een typische welvaartsziekte). Nog een belangrijke eigenschap van MAV: er zijn geen bijwerkingen. Onderzoeksvoorstel: onderzoek het positieve effect van Panchakarma op diabetes type 2. Hiervoor zouden twee groepen patiënten moeten worden behandeld, de ene met conventionele geneeskunde en de andere met Ayur Veda. Beide groepen zouden de complete behandeling moeten ontvangen en afmaken, waarna de resultaten vergeleken kunnen worden.