Het Nederlandse spoor lijkt veel op een computer, veel binaire schakelingen. Kan de ICT wetenschapad adviezen geven om het spoor meer robuust en betrouwbaar te maken.

het Nederlandse spoor wordt intensief gebruikt. Door elk kwartier of zoals straks elke 10 minuten een stoptrein en een intercity te laten rijden heb je 10 x 60 seconden waarin je een cyclisch proces moet afwikkelen. Verstoringen in dat proces hebben heel snel invloed op andere cycly. In de huidige beveiliging is een stuk spoor (blok) bezet door een trein. Elk blok wordt begrensd door een sein. Er ontstaat een digitaal spel van bezette blokken en opvolging, op elkaar oplopende treinen (stop-, snel- en goederentreinen). Misschien kan de ICT wetenschap een andere blik op dit spel geven. Etmet= elke tien minuten een trein