Het methaphisichal van religies in het algemeen is schadelijk voor het logisch denkvermogen ?

Dat was dan de vraag Hr Kan.

Bijbehorende clustervragen