Het is mogelijk door splitsing van watermoleculen electriciteit op te wekken. Bedenk een methode waardoor dit proces efficient tot standkomt en onderhouden kan worden zodat telkens wanneer daar behoefte naar is electriciteit kan worden opgewekt.

Het vraagstuk van de energievoorziening vraagt om oplossingen. Een mogelijkheid is water te splitsen waardoor elektriciteit ontstaat. Onderzoek op welke wijze dit proces op een efficiënte en effectieve wijze in werking kan worden gezet..