Het internet als echte wereld, hoe gaan we daar mee om?

Kinderen die 'digitally native' zijn, zijn inmiddels twintigers. De digital divide tussen ouderen en jongeren is daarmee een feit. Het gegeven dat we 'always on' zijn (via nieuwe media voortdurend in verbinding staan met anderen) verandert onze identiteit maar ook onze wensen en behoeftes. We hebben behoefte aan 'intimate technologies', waarin nieuwe technologieën meer en meer samenvallen met ons persoonlijke leven. Dit vraagt om kennis over de menselijke aspecten van communicatie - voorbij wat praktisch haalbaar is vanuit technologisch oogpunt. Agressie, uitsluiting en criminaliteit vinden nieuwe uitlaatkleppen op sociale media. Laten we het allemaal maar gebeuren? Grenzen tussen landen en culturele groepen verdwijnen of worden opnieuw getrokken. Hoe moeten we omgaan met het verschil tussen privé en publiek, in een wereld waarin het privédomein publiek is geworden? Hoe vinden we waardevolle en betrouwbare informatie op een internet waarin iedereen vrijelijk zijn bijdragen kan plaatsen? En wat doet het internet als echte leven met ons als deelnemers aan democratische samenleving? Wat zijn democratie en goed burgerschap voor ons nog meer dan het volgen van mediahypes over politici en het invullen van een stemhulp?