Het hebben van een chronische lichamelijke ziekte gaat gepaard met een sterk verhoogd risico op depressieve klachten. Toch blijft ruim 70% van de chronisch zieken gespaard van depressie. Hoe valt dit te verklaren?

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat het hebben van een of meerdere chronische aandoeningen het risico om een depressie te ontwikkelen ongeveer tweemaal verhoogd. Een sluitende verklaring hiervoor is er niet. Waarschijnlijk spelen biologische en psychologische factoren een rol. Opvallend is dat veruit de meerderheid van chronische patienten geen depressie ontwikkeld - wat deze mensen beschermd is onbekend; hiernaar is weinig onderzoek nog gedaan.