het effect van consentbesluitvorming op de interactie burger - openbaarbestuur, het draagvlak van besluiten en de efficiëncy en effectiviteit van de besluitvorming

De WRR en vele anderen hebben geconstateerd dat de bestaande structuren voor de interactie burger en bestuur niet meer voldoen. Op naar de doe-democratie, met netwerkstructuren en de overheid die faciliteert en zich betrekt op de maatschappij. Maar hoe neem je besluiten in een netwerksamenleving? Op diverse plaatsen wordt geexperimenteerd met consent-besluitvorming. (besluitvorming op basis wan geen wezenlijk bezwaar van de deelnemers). De methodiek is door ontwikkeld in best-practises en de eerste resultaten, zijn veel belovend. Het voegt een natuurlijke dimensie toe aan ons democratisch model en daarom wordt het ook wel consentdemocratie genoemd. Onderzoek naar de bereikte resultaten is wenselijk om de methodiek te valideren en verder door te ontwikkelen.