Heeft ons universum een middelpunt en kunnen wij bepalen in welke richting dat zich bevindt?

Op grond van de Big Bang theorie is de omvang van ons universum eindig. De veronderstelling lijkt logisch dat ons universum een soort van middelpunt heeft. Wetenschappers gaan ervan uit dat ons universum uitdijt in alle richtingen en dat sterren(stelsels) die zich verder van de aarde af bevinden zich ook sneller van ons af bewegen. Dat verschil in snelheden kunnen wij op aarde detecteren aan de hand van gemeten verschuivingen in lichtpatronen (soort Doppler-effect). De kans is bijna 100% dat onze aarde (onze zon, onze melkweg) niet het middelpunt vormt van ons universum. Het is daarom logisch om te veronderstellen dat er richtingen zijn waar sterrenstelsels zich overheersend sneller van ons af bewegen en dat er andere richtingen zijn waar die snelheid overheersend minder hoog is. Klopt deze veronderstelling en is het mogelijk om op basis daarvan vast te stellen in welke RICHTING het middelpunt van ons universum zich bevindt?