Heeft iedereen in de toekomst een 3D-printer thuis en wat betekent dat voor de economie?

Digitalisering verandert onze samenleving. De combinatie van opkomende technologieën, zoals het internet, micro-sensoren, 3D-printing en big data maakt volledig nieuwe producten en diensten mogelijk. In de industrie wordt niet voor niks gesproken over een vierde industriële revolutie. Het is voor Nederland belangrijk om de kansen te grijpen en daarmee de positie van onze industrie, economie en welvaart veilig te stellen. Aan harde technologie zijn actieve materialen nodig voor sensing en actuatie op basis van combinaties van materialen, in multi-scale architecturen en met functionele gradiënten die vervaardigd worden en volledig geïntegreerd in een compleet product met 3D printing. Op termijn zal ook de stap naar biomedische 3D-print systemen nodig zijn. Ontwerpers tekenen niet meer, maar laten computers optimale structuren uitrekenen. Naast het ontwerp van het klant-specifieke product zal de computer ook het fabricage “recept” bepalen.