Heeft het Nederlandse beleid voor kinderopvang een effect op de demografie?

In Nederland is de kinderopvang in verhouding tot andere landen erg duur. Vijf dagen opvang per week kost al gauw 1200 euro netto per maand. Lagere inkomens krijgen relatief een groot deel van deze kosten van de overheid terug. Mensen die heel veel verdienen, zullen de kosten niet zo in hun portemonnee voelen. De hypothese is dus dat vooral de middeninkomens door de huidige kinderopvang kunnen worden afgeschrikt van het krijgen van (meerdere) kinderen. Draagt het opvangbeleid eraan bij dat het geboortecijfer bij de middeninkomens achterblijft ten opzichte van de lagere inkomens?