Heeft het gebruik van digitale media invloed op de ontwikkeling kinderen?

Kinderen gebruiken steeds meer en op steeds jongere leeftijd diverse vormen van digitale media. Ze lezen en schrijven hierdoor veel, maar de teksten zijn kort en fragmentarisch, de spelling is afwijkend van de standaardspelling en de communicatie gaat snel. Wat doet dit met de cognitieve ontwikkeling van kinderen, hun sociale ontwikkeling en hun taalontwikkeling?