Heeft fytoplankton een competitief voordeel ten opzichte van bacteriën in een atmosfeer en daardoor oceaan met hoge beschikbaarheid van koolstofdioxide?

De aanhoudende en toenemende uitstoot van koolstofdioxide door de mens leidt tot grote hoeveelheden anorganisch koolstof in de zeeën en oceanen. Fytoplankton oftewel micro-algen, zijn afhankelijk van deze vorm van koolstof en kunnen dus hierdoor dus worden beïnvloed. Bepaalde soorten fytoplankton groeien beter onder deze omstandigheden door een verlaagde behoefte aan andere voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat. In de zeeën en oceanen is er een constante competitie tussen fytoplankton en bacteriën voor stikstof en fosfaat. Hogere concentraties anorganisch koolstof zouden dus kunnen leiden tot een competitief voordeel van fytoplankton ten opzichte van bacteriën. Dit zou de rol van fytoplankton in de opslag van koolstofdioxide dus kunnen versterken.