Heeft fysieke inspanning direct voor en direct na schooltijd een positief effect op de cognitieve prestaties van scholieren op lager- en middelbaar onderwijs?

Positieve effecten van fysieke activiteit voor- en na werkdagen van volwassenen op cognitieve prestatie en herstel zijn aangetoond middels onderzoek. Zouden deze resultaten toepasbaar zijn op scholieren? Hoe lang moet een kind naar school lopen of fietsen om hier cognitief voordeel uit te halen, naast de bekende fysieke voordelen? Kan een kind beter huiswerk maken, nadat het na een half uur inspannend fietsen cognitief herstelt? Zouden ouders scholen moeten selecteren op langere afstand, waardoor de activiteit "automatisch" is ingebouwd? En, er een minimum en/of maximum (vermoeidheid) aan activatie voor positief effect?