Heeft de stand van de maan invloed op ons gedrag?

Tijdens mijn loopbaan als taxichauffeur in Amsterdam is mij opgevallen dat er zonder dat er een aanwijsbare reden voor was in de avonden en nachten mensen een collectief gevoel schenen te delen.Zo kon er een agressieve sfeer zijn of juist een positieve sfeer.De maan heeft invloed op water(eb en vloed) De mens bestaat voor een groot gedeelte uit water,vandaar mijn vraagstelling. Als dit zo zou zijn dan zou men met deze kennis in de praktijk voordeel kunnen behalen.