Heeft de morphopsychology een wetenschappelijk fundament?

De morphopsychologie is van af heel lang geleden van grote interesse tussen kunstenaars als Leonardo gewest, waarin een filosofische fundering heerste. In de vroege twintigste eeuw heeft de morphopsycologie min of meer wetenschappelijke aard genomen. De morphospicologie heeft in sommige psychiatrische studies,( met Claude Sigaud en Louis Corman ) aanhouding genomen op basis van twee fundamentele wetten: morfologische wet van dilatatie-contractie en psychologische overeenkomstige wet van expansie-bewaring. Hebben die wetten wetenschappelijke aard?