Heeft de moderniteit, en met name de ict binnen dit concept, de werknemer iets positiefs opgeleverd.

Ik vraag me af of de werknemer door veelvuldige inzet van ict gelukkiger is geworden binnen zijn werk. Of verdient de werknemer meer of is de werkdruk afgenomen? Zijn er misschien banen bijgekomen? Dit waren allemaal beloftes van de moderniteit die m.i. niet zijn waargemaakt. Ik ben zeer geïnteresseerd in een evaluatief onderzoek m.b.t. bovenstaande problematiek.