Heeft de mobiele telefoon invloed op de leerprestaties van een kind?

als het wel van invloed zou zijn, wat kun je er dan aan doen?