Heeft de maan ook invloed op magma, net zoals de maan invloed heeft op eb en vloed?

Zo ja, wat is de invloed ervan op bijvoorbeeld aardbevingen