Hebben rouwtaken na verlies van een geliefd persoon zoals een ouder invloed op de ontwikkelingstaken van een adolescent?

Hebben rouwtaken invloed op de ontwikkelingstaken van adolescenten na een verlieservaring door dood van een ouder(s)? Psp