Hebben media invloed op de fantasie van kinderen en beinvloedt dat hun creativiteit?

Hoe fantasierijk zijn kinderen (nog)? Hebben media invloed op de ontwikkeling van hun fantasie. In games, apps, films etc. is alles al bedacht. Je hoeft zelf geen beelden, verhaallijnen meer te bedenken. Welke invloed heeft dat op de fantasie en de creativiteit van kinderen? En als kinderen minder creatief zijn wat betekent dat dan voor de toekomst? Heeft dat invloed op de samenleving?