Hebben leeftijd, geslacht of levensstijl invloed op het ontstaan van nierziekten?

Veel Nederlanders leiden aan een acute of chronische Nierziekte. Voor een aantal nierziekten is bekend dat ze worden bepaald door een mutatie in een bepaald gen. Veel minder bekend is hoe leeftijd, geslacht en levensstijl van invloed zijn op het ontstaan van Nierziekten.