Hebben kinderen, die in de kinderwagen/buggy hebben gelegen/gezeten met het gezicht naar de duwer/duwster toe, een voorsprong bij hun taalontwikkeling tov kinderen, die het gezicht van de duwer/duwster tijdens het wandelen niet kunnen zien?

Wij hebben de indruk dat ouders/verzorgers, die een kinderwagen/buggy hebben waarbij zij (oog)contact hebben met hun kind tijdens het wandelen kunnen zien, veel meer met hun kinderen praten . Dat bevordert volgens ons de (taal)ontwikkeling van het kind. In de voorbeelden waarbij het kind in de kinderwagen/buggy vooruit kijkt en geen contact heeft met de ouders/verzogers, wordt niet tot nauwelijks gepraat.