Hebben dove mensen een beter ontwikkeld verbeeldingsvermogen dan horende mensen?

Door het wegvallen van het auditieve zintuig worden de andere zintuigen aangescherpt om het gat te vullen. Het zichtsveld van een doof persoon schijnt breder te zijn en associeert eerder en sneller beelden in het hoofd. Dankzij het 3dimensionale aspect van gebarentaal is dat ook van invloed op hoe dove mensen denken, lijkt mij heel interessant om te onderzoeken!