Hebben dove kinderen met een CI behoefte aan het leren van NGT? Wat zijn hiervan de voordelen en/of nadelen?

sinds een aantal jaren krijgen steeds meer dove kinderen een zogenaamd ci. Hierdoor gaan steeds meer kinderen naar het regulier onderwijs en veranderen hun hoormogelijkheden ook als ze nog wel naar het speciaal onderwijs gaan. De vraag is nu welk taalaanbod heeft deze nieuwe generatie dove kinderen nodig? Hebben zij nog gebarentaal 'nodig' en zo ja waarom/waarvoor. Dit is belangrijk om te weten omdat de meeste dove kinderen in het regulier onderwijs dit aanbod nu niet krijgen. Wat heeft dit voor invloed op hun ontwikkeling en toekomst? Zowel talig, sociaal-emotioneel, qua schoolresultaten en op andere onderdelen van hun ontwikkeling.