Hebben de joodse, christelijke en islamitische religies sinds hun oprichting bijgedragen aan vrede in de wereld?

Religies nemen vaak een dominante plaats in, in het politieke en sociale klimaat van landen en regio's. Is die dominantie positief m.b.t. een streven naar lokale en wereld vrede?