Groeit de groep mensen (wereldwijd) die geen voedsel kunnen betalen?

Piketty leerde ons dat hedendaags de rendabiliteit op kapitaal groter is dan de groei van de economie waardoor ongelijkheid toeneemt: de rijken worden rijken, de armen worden armer. Ik vroeg me af of er deze trend zich doorzet in voedsel(prijzen). Namelijk, als rijken een steeds groter aandeel krijgen in het totale kapitaal, zou je verwachten dat ze ook meer (of tenminste, net zo veel) voedsel consumeren. Dit zou impliceren dat er minder voedsel overblijft voor de rest van de (ook nog groeiende) wereldbevolking.