Gevraagd : Een methodiek-ontwikkeling t.a.v. transitie van bestaande naar nieuwe technologie voor de procesindustrie.

Productieprocessen in de (proces)industrie zijn veelal geselecteerd op kwaliteit, kwantiteit van de output en performance van equipment, systemen e.e.a. in relatie tot de kosten. Uiteraard voldoen bedrijven aan de wettelijke eisen en bijvoorbeeld de emmissie normen. Een zekere mate van verduurzaming vindt wel plaats maar vooral indien er ook kosten mee bespaard kunnen worden. In een enkel geval is de PR-waarde van verduurzaming van belang voor het imago van het bedrijf of hun product.
Verder is er geen of nauwelijks drive om verduurzaming van de industrie te bevorderen. Belangrijk is dat naast de verduurzaming van de gebouwde omgeving de industrie niet achterblijft. Wat is er aan stimulerende maatregelen mogelijk om verduurzaming van de industrie te bevorderen.