Gevolgen van een wereldwijd net

De informatie- en communicatietechnologie heeft de aardse afstanden gereduceerd tot een muisklik. Onbekend territorium is er nauwelijks meer, nieuws gaat met de lichtsnelheid de wereld over, en je kunt contacten leggen met anderen zonder grenzen. De ict-revolutie heeft gevolgen die nog onderzocht moeten worden; gevolgen voor de sociale relaties die mensen aanknopen, gevolgen voor de manier waarop mensen naar de wereld om hen heen kijken, gevolgen voor de manier waarop mensen met elkaar werken, innoveren, waarde scheppen, waarde beleven, gevolgen voor de toegankelijkheid van cultureel erfgoed en voor het historisch besef.