Geschikt maken van ( digitale) informatie voor mensen met een verstandelijke beperking voor andere doelgroepen.

Voor het informeren van mensen met een verstandelijke beperking zijn de laatste jaren verschillende (informatie)voorzieningen ontwikkeld. Naast tijdschriften, boeken, speciale brochures zijn dat steeds vaker web portals en APPS. Het taalgebruik van deze producten is er op gericht eenvoudig en begrijpelijk te zijn zonder dat dit de inhoud (teveel) te kort doet. Deze communicatie- producten worden ook steeds meer door mensen buiten de doelgroep gebruikt. Hoe kan deze informatie geschikt worden gemaakt voor andere laaggeletterde doelgroepen zoals leerlingen in het VMBO onderwijs. Speciale aandacht zou daarbij de combinatie met ‘digitale geletterdheid’ kunnen hebben; het kunnen omgaan met internbronnen en de vaardigheid om daar informatie te vinden. In dit onderzoekstraject zouden beide doelgroepen actief kunnen worden betrokken. Via focusgroepen kunnen zij actief meedenken over het concrete materiaal en ideeën aan te dragen. Het geeft deze mensen de mogelijkheid kennis te maken met onderzoek, anderzijds leren onderzoekers om ter gaan met de vragen en behoeften van deze alsmaar groeiende doelgroepen.