Geeft de nieuwe sociale dynamiek aanleiding om te zoeken naar nieuwe vertegenwoordigingsmechanismen? Zijn er kanMaatsen om op innovatieve wijze aan maatschappelijke binding vorm en invulling te geven?

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Demografische verschuivingen en nieuwe machtsverhoudingen laten de samenleving niet onberoerd. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Klassieke sociale structuren maken plaats voor nieuwe, dynamische maatschappelijke processen. Mensen gaan langer werken, technologie gaat steeds meer taken van mensen overnemen, mensen kunnen hun tijd anders gaan indelen. Er ontstaat een netwerksamenleving met nieuwe verhoudingen. Dit stelt onze rechtstaat voor nieuwe uitdagingen. Innovatie helpt ons die uitdagingen aan te gaan, ook als het gaat om oude problemen die nog steeds bestaan.- Het groeiend aantal maatschappelijke groeperingen dat zich bezig houdt met (potentieel) illegale activiteiten baart zorgen. De vraag is hoe we kunnen voorkomen dat dergelijke groepen zich uitbreiden en hoe kunnen we voorkomen dat mensen zich van de maatschappij afkeren en het ‘normaal’ wordt gevonden om met criminele activiteiten geld te verdienen.