Geeft alleen de natuurwetenschap echt antwoord op de vraag naar het bestaan van de vrije wil?

De zeer krachtige opkomst van de neurowetenschap als een natuurwetenschap en de daarbij meestal gehuldigde filosofie van het determinisme wekken sterk de indruk dat zij als enige gekwalificeerd zijn om een echt antwoord te geven.