gebruikt verplaatsing van licht of geluid energie of brengt het energie op ? zo ja, kunnen we er wat mee ?

Bij dermate hoge snelheid van verplaatsing van geluid of licht moet er toch een soort verandering plaats vinden waarbij energie ter sprake komt ?