Games en gezondheid: Hoe kunnen we (serious) games gebruiken voor gezondheid en zorg?

Games vormen een steeds belangrijker instrument in gezondheids- en zorgsector. Games worden gebruikt op verschillende nivo's: behandeling van patiënten, en gedragsbeïnvloeding voor een gezondere levensstijl, en training van professionals. Er worden veel games en apps op ad-hoc basis ontwikkeld die niet gevalideerd zijn, en waarvan de inzet niet schaalbaar is. Om de kwaliteit en impact van het gebruik van games in de gezondheidssector te vergroten is er verder onderzoek nodig. Relevante onderzoeksonderwerpen zijn het ontwikkelen en gebruiken van games voor behandeling en zelfmanagement wat zorgt ervoor dat patiënten therapietrouw blijven?), voor gezonde levensstijl (welke persuasieve methoden zijn nodig?), cognitieve en emotionele gezondheid (hoe kunnen risicogroepen worden bereikt en getraind), en training van professionals (oefenen van operatiehandelingen, actualiseren van kennis, leren van protocollen voor communicatie, procedure, en diagnose). Verder is er onderzoek nodig naar effectiviteit, evidence-based inzet, en schaalbaarheid van invoering van games in de professionele praktijk. Tenslotte kunnen games ook ingezet worden als onderzoeksinstrument in plaats van behandelings- of trainingsinstrument.