Functie van sterren, planeten en zonnestelsels in het heelal en van andere universa.

In het heelal zijn miljarden sterren, planeten en zonnestelsels. Welke functie vervullen deze in de ruimte en speciaal voor bewoning van aarde en planeten. Als we herkennen dat alles in de natuur een rede, functie en doel heft dan is mijn vraag welk doel dienen de miljarden sterren, planeten en zonnestelsels. Het is dan niet aannemelijk dat al deze systemen er louter en alleen zijn om de mens een mooie avondhemel te bieden. Als er meerdere zonnestelsels zijn en mogelijk leven op andere planeten zijn er dan ook meerdere universa mogelijk die ver buiten ons universum liggen?