Extremisme komt dit voor in het dierenrijk?

Zijn extremisme en terrorisme voorbehouden aan het menselijk ras of komt dit ook voor bij de (andere) dieren. Ja: zijn er instrumenten te ontwikkelen uit het bestuderen van dit gedrag bij dieren die ingezet kunnen worden bij het indammen ervan bij mensen Nee: Waarom dan niet. Hangt extremisme/terrorisme dan samen met eigenschappen die alleen de mens heeft of hebben de dieren een natuurlijke rem op geweld

Bijbehorende clustervragen