Evolutie van de mens?Waarom gelooft de mens dat het van apen afkomstig is?Of in Préhistorie apen leefden die op mensen leken?

Hoe is het de mensen voorgelogen dat men van apen afstammen,en de mensen préhistorie op apen leken?Hoe of vanwaar die bewijs ontstaan?Zijn de botten die archeologisch gevonden zijn mischien niet van de echte apen destijds geweest waarom vergelijkt men mensen met apen?In Heilige Koran staat het ontstaan van Heelal,Mensen precies geschreven nergens komt mij bekend dat mensen met apen vergelijkenis?Mensen zijn één en verschillend geschapen.Waarom en hoe is wetenschap/Archeologie eraan gekomen dat er apenmensen leefden?Mensen zijn als mens geschapen in Koran en er is geen bewijs van apen prehistorisch gelijkenis.Ik geloof in de Heilige boek Koran waarin alles perfect ontstaan heelal,aarde.zon,maan,mens staat ,waarom vergelijkt Wetenschap/archeologie apen met mensen?Of andersom?Adam en Eva zijn als 1e levenswezen op aarde gezet er werden daarna dieren ,planten geschapen,waarvan haalt wetenschap de Homosapiens ,Neanderthaler etc vandaan'?Zijn wij mensen niet geschiedkundig archeologisch wetenschappelijk voorgelogen?Ik geloof in Koran als leidraad en al het prehistorisch gebeuren staat niets bekend,waarom is archeologie,genetica of wetenschap dit geschiedenis voor de mens gaan schrijven?r .Er is géén enkel bewijs tonen dat mensen van apen stammen.Als de voorouders van mensen apen waren zouden er fossielen gevonden zijn van schepsels die van half mens half aap is bevestiging verwachten.Evolutionisten hebben mensheid misleid.

Bijbehorende clustervragen