Er zijn heel veel toepassingen van Internet en er komen iedere dag bij. Het misbruik groeit even hard mee, wat een grote bedreiging vormt. Het voortbestaan van Internet is een must. Hoe kunnen we zorgen dat dit niet in gevaar komt?

Toen Internet in de 90-er jaren opbloeide waren het vooral overheidsinstanties, universiteiten en gerenommeerde bedrijven die de toon aangaven. In deze tijd was het vrijheid blijheid op Internet. Alles mocht en er waren nauwelijks regels. Binnen de beperkte gebruikersgroep was ongewenst gebruik nauwelijks aan de orde. Momenteel hebben we een probleem met het tijdig bedenken van maatregelen tegen de bedreigingen en het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen. Omdat het Internet wereldwijd is hebben we ook een probleem met het strafbaar stellen en blokkeren van misbruik. De cultuurverschillen tussen de landen maken dat regels en strafmaatregelen van elkaar afwijken, waardoor eenduidige en gezamenlijke aanpak vrijwel onmogelijk is. Hoe kunnen we de ongewenste activiteiten op het Internet (waarvan hieronder een deel is opgesomd) effectief en efficiënt aanpakken? Criminele activiteiten: Hacken Verspreiden computer virussen Illegale kopieën en de thuiskopie-heffing Voordoen als iemand anders Misbruik van inlog- en creditcard-gegevens onder andere door Phishing Informatie verzameling door buitenlandse overheden Ongewenste maatregelen: Te ver gaande censuur en overheidsbemoeienis Informatie verzameling door lokale overheden Privacy-inbreuk en ongewenst gebruik van gegevens door bedrijven Irritaties: SPAM Ongewenste reclame op websites en in zoekresultaten Ongewenste informatie zoals porno en IS onthoofdingen Informatie verzameling voor commerciële doelen