Er wordt vaak beweerd dat sommige Christelijke feestdagen als Pasen of Kerstmis (of aspecten daarvan: paaseieren, kerstboom etc.) terug te voeren zijn op heidense c.q. Germaanse (voor-Christelijke) gebruiken. Wat is daarvan waar?

Het is bij een groot deel van de burgers niet bekend wat de achtergrond van een feestdag is en welke culturele tradities, gebruiken en rituelen daaraan ten grondslag liggen.

Bijbehorende clustervragen