Er is veel aandacht voor duurzame elektriciteit, maar wat is de toekomst van warmte? Hebben we over 50 jaar nog warmte nodig (huishoudens/tuinders/bedrijven), en zo ja, hoe gaan we die (duurzaam) leveren? (en hoe krijgen we die transitie in gang?)

Er lijkt een strijd gaande tussen nul-op-meter initiatieven, all electric en warmtenetten. Wat is nou waar de beste oplossing en hoe verhouden de verschillende mogelijkheden zich tot elkaar. Hoe zorgen we zo snel mogelijk dat we niet afhankelijk gaan worden van grotere gaslanden zoals Rusland?