Energie vraagstukken in de gebouwde omgeving: wie weet nu eindelijk de oplossing?

Energievraagstukken in de gebouwde omgeving 1. Hoe kunnen we gebouwen dichter bij de mens brengen? Gezonder, natuurlijker, slimmer. 2. Hoe zien de producten, processen en samenwerkingsverbanden eruit, die nodig zijn voor het realiseren en beheren van grootschalige, nul-op-de-meter renovatie-projecten van de bestaande bouwvoorraad ? 3. Hoe kunnen we de opgave voor verduurzaming integraal en effectief oppakken op het schaalniveau van gebouw, straat, wijk, stad en gebied voor de schaarse goederen als energie, materiaal en water? 4. Hoe kan duurzaamheid in enge zin ( bv. Energieneutraal) worden verbonden met dimensies die waarde hebben voor mensen ( comfort, gemak, mooi, sexy,..)? 5. Welke financiële en samenwerkingsarrangementen helpen de verdere implementatie van reeds bestaande technologieën ten behoeve van de verduurzaming van de bestaande bouwvoorraad? 6. Hoe kan de gebouwde omgeving duurzaam gedrag stimuleren? 7. Op welke wijze kan met opwekking van duurzame energie de gebruiker onafhankelijk worden in zijn energie behoefte? 8. Hoe veranderen innovatiemodellen voor duurzame energie als gevolg van veranderingen in de bouw industrie? 9. Hoe kunnen we sturen op de kwaliteit van (bouw-)methodes en processen voor grootschalige transformatie van de bestaande bouwvoorraad? En welke methodes en processen zijn daarin het beste?