Een vaak geponeerde stelling is dat als de overheid rechtsnormen overtreedt, de burger zich (ook) minder aan het recht gebonden voelt. Maar is dat juist?

Het lijkt erop dat de overheid (politici en bestuurders) makkelijker zijn gaan denken over het overtreden van rechtsnormen. In recente oraties tonen de nieuw aangetreden hoogleraren zich ook op dit punt bezorgd over onze rechtsstaat (Adams, Meuwese en vooral Brenninkmeijer). Anderen wijzen op een steeds grotere spanning tussen democratie en rechtsstaat (bijvoorbeeld Hirsch Ballin). Nu politici en bestuurders steeds openlijker vinden dat wettelijke of verdragsrechtelijke verplichtingen de overheid niet moeten weerhouden van optreden als het belangrijk is en zij dus niet moeten weglopen van hun verantwoordelijkheid, wordt het steeds belangrijker te weten of burgers in die houding gaan volgen. Daar zou de overheid dan zelf het meeste last van hebben.