Een onderzoek naar Zero-Point Energy

Op deze website worden vele technologieën verzameld, die op de een of andere manier gratis en milieu-vriendelijk electriciteit of waterstof genereren: http://www.free-energy-info.co.uk/PJKBook2.html Hiertussen moeten toch systemen zitten, die we verder kunnen ontwikkelen. Ze leveren gratis enorme hoeveelheden energie. Ultieme doelstelling is om uiteindelijk gratis energie op te wekken op de plek waar je deze nodig hebt. Ik hoor over dit soort systemen nooit iets en het lijkt erop dat dit onderdrukt wordt door zeer grote belanghebbende partijen. Windmolens en zonnepanelen houden ons aan hun grid gekoppeld. Dit moet doorbroken worden willen we een duurzame wereld kunnen creëren.