Een onderwijsprogramma ontwikkelen om entrepreneurs en andere minderheden een duwtje in de rug te geven met de tijd-'metafoor.

Onze samenleving en de wetenschap in het bijzonder functioneren vooral op basis van de ruimtemetafoor. Entrepreneurs en andere minderheden worden daardoor belemmerd in hun ontplooiing. In een dissertatie van 20 april 2012 ontwikkelde ik een tijd-'constellatie' die het functioneren van entrepreneurs juist faciliteert. Titel van het proefschrift te Tilburg is 'ONTSNAPPEN UIT DE RUIMTE over tijd, instantie en volgorde'. Een tijd-oriëntatie is verdedigbaar en toepasbaar gebleken. Op basis van deze ontwikkelde bottom-up oriëntatie moet een onderwijsprogramma ontwikkeld worden als aanvulling op het systeemdenken. Entrepreneurs en andere minderheden krijgen door kennis van deze zienswijze een duwtje in de rug.